Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
靠不 靠垫 靠枕 靠码 靠背 靠近 靠问
靠背椅

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

靠背椅

[kao4 bei4 yi3]
綼璉慈
ارام چوكى;آرام چوکۍ;پېړۍ;چوکۍ;څوکۍ;کورسۍ;يا زورلرونكى چوكى;لوړ څنګی