Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
从中 从从 从去 从容 从属 从来 从此
从中 从从 从去 从容 从属 从来 从此

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

从容

  1. [cong2 rong2]
    眖甧
    آرامتيا;آرامش;اسايش;اسوده;آسوده;پخشو;په سړه سينه;په قلار;په کرار;په کراره;په مزه;په ورو ورو;ترتابی;ټېکاو;چپيا;داسې;سکون;سوکا;سوکاله;سوکه;سوکه سوکه;صوم;قراري;ګوتې اېښودل;کرار;کرار توب;کرار والی;کراره کراري;کراري;کوکڼه;کومينټوب;له حده تېر;ورو ورو
  2. [cong2 rong2]
    眖甧
    آرامتيا;آرامش;اسايش;اسوده;آسوده;پخشو;په سړه سينه;په قلار;په کرار;په کراره;په مزه;په ورو ورو;ترتابی;ټېکاو;چپيا;داسې;سکون;سوکا;سوکاله;سوکه;سوکه سوکه;صوم;قراري;ګوتې اېښودل;کرار;کرار توب;کرار والی;کراره کراري;کراري;کوکڼه;کومينټوب;له حده تېر;ورو ورو