Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
竦意 竦毛 竦竦 竦骨
竦意的

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

竦意的

[song3 yi4 de5]
谲種
اراده;انګچه;اولوالعزم;بادقته;باريک بين;پاملرنه;تکل;توجه;توښ;چوپړ;حل شوی;ځور;ځير;ځير متوجه;زير;صدد;عمد;قصد;کست;متوجه;مرام مطلوب;مشغول;مقصد;نوكر بوخت;څار کوونکی;غرض;عزم;معنا;منظور;نيت;هوډمن