Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
闲暇 闲混 闲渡 闲空 闲荡 闲话
闲暇 闲混 闲渡 闲空 闲荡 闲话

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

[jian4]

ادوی;برخې برخې کول;بېل;بېلابېل;بېلول;بېلېدل;بيلتون;بيليدل;په څنګول;پېژندل;تجريدول;تجزيه كول;تجزيه کول;تجزيه کېدل;تقسيمول;ټولول;جدا;جدا کول;جدا کېدل;جلا;جلا کېدل;جلاكول;جلاكېدل;جلاکول;ځان کښل;ځانته;ځانګړى;ځانګړی;خاص;خپلواکی;خوښول اوبيلول;ډبلل;سره بېل;سره بېلول;شلول;عليحده;ګوښه کول;ګوښی;ګوښي کول;متمايز;مجزا;منفصل;هريو;وردول;وېشل;يواځى;ځان په ځان;احدي;منفک;يکړول;منفرد;جزئي;بې اتفاقه;ګواښول;مجزیٰ;ګواښ;فردي;متفرق;يوازي