Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
在… 在上 在下 在世 在什 在何 在其 在前 在北 在后 在在 在地 在外 在室 在心 在押 在教 在旁 在暗 在未 在楼 在此 在脚 在行 在车 在远 在附 在马 在高

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

在 ... 周围

 ... 秅瞅
اخوا دې خوا;په سيمه كې;تقريبأ;تقريباّ;چاپېر;چار چاپېرى;چارپېر;چارچاپېره;چپچاپېره;څه نا څه;څه نه څه;خوا و شا;دورې;دوري;شاوخوا;قريباً;نژدې;ګرداورد;ګرده ورده;ګرداګرد;ګېرچاپېر;ګردچاپېره;خوا وشا;پرله;عند;څنګ