Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
获得 获暴 获益 获胜
获得 获暴 获益 获胜

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

[huo4]

اخيسته كول;بچتول;بودول;بوول;تحصيلول;ترګوتوکول;حاصلول;راغونډول;رېبل;رېودل;ريبل;ګټل;ګټه کول;کمايي کول;لاس ته راوړل;لو کول;لوكول;لوکول;يوي كول;لوول;کښت