Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
正义 正像 正在 正常 正座 正式 正当 正方 正是 正步 正直 正确 正规 正误 正负 正门 正面
正义 正像 正在 正常 正座 正式 正当 正方 正是 正步 正直 正确 正规 正误 正负 正门 正面

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

正义

[zheng4 yi4]
タ竡
اخلاقى;اخلاقي;استحقاق;ايغ;بادرنګ;پاک لمنه;پالوال;پالي;پاليال;پرهېزګار;تقوا دار;ټيك;جګل;حق;حقوق;څک;خدايبول;دروقد;ديانت دار;ديندار;راست;راستکار;رښتينى;ساد;سم;ښی;سيخ;کروېشيا;متقي;نيکوکاره;بډبول;سودات;زکي;تقوا;رښتينولي;عدالت