Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
搅乱 搅动 搅拌
搅拌在

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

搅拌在一起

[jiao3 ban4 zai4 yi1 qi3]
磐┱癬
اخښل;انارشي;برګ اتڼ;بلابتر;بې اوډني;بې ترتيبي;ترو;تشتت;درمغول;ډبلل;ژمنه;سره لړل;ښورول;شخه شولانګه;شړمتوب;غل غوبل;ګډه ګډوله;ګډوډ كول;ګډوډتوب;ګډوډوالی;ګډوډيدلړل كيدل;لټپير;ياچړپول