Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
害怕 害病 害羞
害怕 害病 害羞

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

害羞

  1. [hai4 xiu1]
    甡槽
    اخرې;اريان دريان;برماڼو;بوږنېدونکی;بې زړه;بېجرأته;بېرېدونکی;بيمانه;پټکه;پټله;ترند;ترېدل;تريناک;تهديد;تورخوړل;ټپالي;ټغن;ځنګلي;حياناك;حياناک;دباو;دبکه;دپکه;ډارن;ډتن;ډرن;ربنېدونکی;سارانی;ښېګڼه;شرمګير;شرمناك;شرمناک;شرمندوکى;شرمندوکی;شرميندنه;صحرانى;ګوتڅنډنه;ګوځ موځی;ګوڼس;کم جرأته;محجوب;نااېسيا;کم جرأت;توري;يرمن;هراند;شرمنده;خجل;مړخولی;شرمجن;منفعل
  2. [hai4 xiu1]
    甡槽
    اخرې;اريان دريان;برماڼو;بوږنېدونکی;بې زړه;بېجرأته;بېرېدونکی;بيمانه;پټکه;پټله;ترند;ترېدل;تريناک;تهديد;تورخوړل;ټپالي;ټغن;ځنګلي;حياناك;حياناک;دباو;دبکه;دپکه;ډارن;ډتن;ډرن;ربنېدونکی;سارانی;ښېګڼه;شرمګير;شرمناك;شرمناک;شرمندوکى;شرمندوکی;شرميندنه;صحرانى;ګوتڅنډنه;ګوځ موځی;ګوڼس;کم جرأته;محجوب;نااېسيا;کم جرأت;توري;يرمن;هراند;شرمنده;خجل;مړخولی;شرمجن;منفعل