Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
填土 填塞 填密 填满 填装
填土 填塞 填密 填满 填装

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

填装

[tian2 zhuang1]
恶杆
( حساب );ابتدا;اصلي;اعلى;اهک;اهېر;اول;اولاً;اولنی;اولين;بلم;په كار اچول;پيل;تيارول;ځواني;خوراښه;ډېر ښۀ;ړومبنى;ړومبى;سترګې سپينېدل;عالي;عمده;غوره;لوړ;لومړنى;لومړى;متباين عدد;يعنې هغه عدد چې په ځان يا په يو ويشل كيدى شي