Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
富于 富人 富幽 富情 富於 富有 富机 富矿 富裕 富豪 富足 富饶
富裕收

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

富裕收入

[fu4 yu4 shou1 ru4]
碔肝Μ
اختيار داري;تکړه والی;توانايي;جوګه توب;څیلۍ;قابليت;كفايت;کهنه;لايق والی;لياقت;منا سبت;وړتوب;وړتيا;صلاحيت;عملداري عمل داري;استحقاق;حاکميت;اختيار