Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
差分 差别 差动 差示
差分 差别 差动 差示

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

差分

  1. [cha1 fen1]
    畉だ
    اختلاف;اوښتنه;بلوده;بېلنه;بېلی;پرخ;تبعيض;تفاوت;تو پير;توپير;چپتوب;چپتيا;چپوالی;خوله په خوله;ضدوالی;فرق;ګونديماري;کغاچتوب;کوږوالی;لاره بدلونه;مخالفت;مشاجره;نابرابري;بل رازوالی;نه توافق;امتياز;تخالف;توپېر;تفريق;منافات;وصف;بحث;دخولې لانجه
  2. [cha1 fen1]
    畉だ
    اختلاف;اوښتنه;بلوده;بېلنه;بېلی;پرخ;تبعيض;تفاوت;تو پير;توپير;چپتوب;چپتيا;چپوالی;خوله په خوله;ضدوالی;فرق;ګونديماري;کغاچتوب;کوږوالی;لاره بدلونه;مخالفت;مشاجره;نابرابري;بل رازوالی;نه توافق;امتياز;تخالف;توپېر;تفريق;منافات;وصف;بحث;دخولې لانجه