Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
媒介 媒体 媒质
媒介 媒体 媒质

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

媒质

[mei2 zhi4]
碈借
( حد;اندازه;اوسط;توسه;چا پيريال;حالت );خپرنۍ;دژوندشرايط;ذريعه;رسنۍ;رغي;ساله;لمنځ;مابين;ماحول;متوسط;منځګوړی;منځنۍ وجه وسيله;منځنى;منځنى حالت;هغه سړى چه د مړوڅخه احوال اخيستلاى شى;وسط;منځګوره;مېديم;مډل;منځ;چاپېريال;عامل;منځګړتوب;واسطه;وسيله