Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
跳伞 跳伦 跳华 跳水 跳背 跳舞 跳蚤 跳起 跳跃 跳过 跳进 跳高
跳伞 跳伦 跳华 跳水 跳背 跳舞 跳蚤 跳起 跳跃 跳过 跳进 跳高

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

跳进

[tiao4 jin4]
铬秈
اچول 
;ارتاوول;ارتېيل;بربړوک;بطن;پرځېدنګ;پړتاوول;تلوار كول;تلول;ټوپ;جړوبى;جوړوبی;ځان اچول;ځړوبى;خطا وتل;دنګيدل;دنګيدونكى;ډانګ;ډوبول;ډوبيدل;ډوبيدونكى په ماشين كښې پسټون;سقوط;سوغول;غوپه;غوپه كول;غوپه كيدل;غوپه کول;غوټه;غوټه وهل;غوځارول;غورځول;غورځېدنه;غوزارل;غوزارول;غوزارېدنه;قيمار وهل;ګذارول;ګړونګه;ګزارول;ګوزارول;لوېدنه;لېون باګی;منډل;يوپ;چخول;بوښتول;لاهو;دنګېدونكى;ډوبېدل;ډوبېدونكى