Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

[ke4]
仿
اچانک;اضطراري;الاستي;الستي;بې واره;بېګمانه;بېلهمه;په يوه ځل;ټک له ټکه;دفعتاٌ;سمدلاسه;غوره ټپه;غيرمترقبه;غيرمنتظره;ګوري موري;ګوری موری;له واره;له ورهمه;نا ببره;نا خبره;ناببره;نابرهو;نابوبره;ناپامه;ناپېښه;ناڅاپه;ناګمانه;ناګهانه;ناګومانه;ناګهان;واردواره;يبلا;يو په يو;يو ناڅاپه;يوپلا;يوځايي;يوځلی;يودړدنګ;يودم;يوناڅاپه;بالبداهه;دفعتاً;دواره;يکايک;غيرمنتظر