Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
偏口 偏心 偏振 偏激 偏袒 偏转
偏口 偏心 偏振 偏激 偏袒 偏转

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

偏转

[pian1 zhuan3]
熬锣
اوښتنه;چپېدنه;ګرځېدنه;ګرزېدنګ;ګرزېده;کږېدنه;کږېده;کوږ توب;کوږوالی;لاره بدلونه