Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

[qu1]

اوسکارل;باټ ورکول;بلول;پاوتلی;پر شا ټپول;په شوق راوستل;پيڅ پورته کول;ترغيبول;تشکارول;تشويقول;توشول;تومبار کول;ټپول;جرأت ورکول;چوکه کول;رڼاکول;روښانول;زړه ور کول;زغړل;زغړول;شا;(په);ګلملول;لګول;لمسول;لمن;( ور ته );وهل;ليول;بوسکارل;ځغلول;تپول;اږيل;پرول;تاخت