Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
侧翼 侧躺 侧锋 侧面
侧翼 侧躺 侧锋 侧面

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

侧躺

[ce4 tang3]
凹仅
اوږده غځېدل;اوږدېدل;پخسون;پرېوتل;څملاستل;خبره بېرته اخيستل;درواغ بلل;دروغ بلل;دروغ ګڼل;دمه جوړول;دمه کول;دمه کېدل;ډډه اچول;سا اخستل;سر اېښودل;غځېدل;لماستل;ملاستل;نماستل;نماستېدل;څوړېدل