Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
坏了 坏事 坏人 坏处 坏心 坏批 坏死 坏的 坏透
坏了的

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

坏了的

[huai4 liao3 de5]
胊
اوجاړ;بنجړ;بوږه;تبا;ټنډر;څټ کوری;څټکوری;خانه خراب;ډوره;شلولی;شوک پوک;ګاړ;ګډ;کنډوکپر;کورګډی;لتاړ;مات;مات رامات;مخروب;منکس;ميرات;ننوتی;وجاړ;وران ويجاړ;عارضه دار;قلب;لکوبوک;دړ دړ;منکسر;چپ چور;مکسور;کوتره;کنډو کپر;ځوړ;مات ګوډ;بوړی;لوړ