Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
舱单 舱壁 舱室 舱面
舱单 舱壁 舱室 舱面

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

舱单

[cang1 dan1]
康虫
اوڅار;ايسند;بار نامه;بارز;بديهي;بېوره;جلوس ايستل;جلي;جوت;جېبي;چليګر;چين;حرف;(د تړاو);څرګند;څرګندول;دسپرليو لست;ده باشي;راوړل;رډ بډ;رغ;رک;روښانه;زلال;ښكاره;ښكاره كول;شين توتي;صاف;صفا;علني;لاريون ايستل;لايځ;ښکاره;پديد;ظاهرول