Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
在… 在上 在下 在世 在什 在何 在其 在前 在北 在后 在在 在地 在外 在室 在心 在押 在教 在旁 在暗 在未 在楼 在此 在脚 在行 在车 在远 在附 在马 在高
在下边 在下面

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

在下边

[zai4 xia4 bian5]
娩
اوپه;تر لاس لاندې كول;ترلاندې;ټيټ;داسم ذات موختاړى چې دلاندې;دلاندې;ښكتنى;ښكته;ښكته خواته;كښى معنا وركوي;كم;كوز;كوزلورى;كوزنى;لاس لاندې;لاندنى;لاندنی;لاندې;لاندې ايستنه;لږ;ورلاندې;لاندي;ترلاس لاندې كول