Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
吸引 吸毒 吸气 吸烟 吸管 吸虫
吸引 吸毒 吸气 吸烟 吸管 吸虫

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

吸管

[xi1 guan3]
恨
انګاره;بروزه;بوس;پروړ;پلاله;دروزه;دک;سپين واښه;سواره;نېچه;خسړى;کانۍ;کاه;ټانګر;څنګرۍ;لموړه;تلۍ;خلى