Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
闪亮 闪挫 闪点 闪现 闪身
闪亮 闪挫 闪点 闪现 闪身

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

闪身

[shan3 shen1]
皗ō
اندرتل;اندرول;په چټكى سره ځان ګوښه كول;جڼه جڼه;چپ;چپول;چل وهل;چلبازى كول;ځان چپول;ځان غړول;څنګ;(ترې);کول;خام کوک کول;دچالاكۍ څخه كار اخيستل;زګېړل;غلې غچې;ګهل;ګوربل;ګوربېيل;ګورمل;يو خوا بلى خواته او ښتل;يوې خواته كېدل;ټال مټال;دغدوغ;يوه