Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
解体 解冻 解剖 解手 解渴 解说 解释 解除 解雇
解体 解冻 解剖 解手 解渴 解说 解释 解除 解雇

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

[jie3]

انحلال;بيچ;تحليل;چاره;چاره سازي;حل;حل كونه;حل کېدنه;ځواب;دوايي;رغي;سوب;لاره چاره;محلول;وځله;پرېکړون;پرېکون;تصفيه;لنډيز;حتم;غوڅېده;مزج;پرېکونه;اوارى;حل لاره