Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
写信 写前
写前言

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

写前言

[xie3 qian2 yan2]
糶玡ē
 ديباچه;پيل كول;پيلامه;تمهيد;دخول;ديباچه ليكل;سرليك;سرليك ليكل;سرنامه;سريزه;مقدمه;لومړۍ خبري;سرخط;انتساب