Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
宠坏 宠爱
宠爱的

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

宠爱的

[chong3 ai4 de5]
胐稲
اّموخته كول;بدخويى;پشو;په خاص ډول ټاكل شوى;په خاص ډول خوښ شوى;په غيږكى نيول;توغمه;چپول;چومل;خپګا ن;خوله اخستل;خوله;(ترې);اخستل;روزل شوی;زړه مښتى;ښکلول;ښکولول;غوسه;ګران;كورنۍ څاروى لكه سپى;لاس وهونى كول;معشوقه;نمانځل;مستحب