Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

[yi3]

املېيل;برياله;بلۍ;پټول;پرده;پريده نيول;په پرده كول;پوښل;تامينول;جاري ساتل;جالۍ;چڼل;چڼول;چوڼل;چوڼول;حايل;حفاظت;خوندى كول;دپردې پرمخ ښوول;ددړو ديوال;دلرګى پرده;ساتنه;سيوری کول;صافول;غلبېل;غلبېلول;فلم اخستل;پېڅول;چج;چغلول;لوحه;ستار;په دقتاوغور غوره كول;ترټا_ كنې يا ګومارنې مخكې ازموينه او څېړنه;دهغه چادسياسي مخينې اوسوابقوپه هكله پلټنه كول چې دكومې چوكۍ غوښتونكى وي