Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
烤干 烤架 烤炉 烤面
烤面包

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

烤面包

[kao3 mian4 bao1]
疦难
الوى كول;الوی کول;الويېدل;برشته ډوډۍ;تغنول;تودول;ټنډورول;ټوسټ;دچاپه سامتي دجام دپورته كولو عمل;دچاپه سلامتي جام پورته كول;دچاپه سلامتي ږغ;ډاډه کول;كرپنده ډوډۍ;كرپندى كول;کبابول;کرپنده ډوډۍ;وريته ډوډۍ;وريتول خرسنه كول