Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
吹军 吹动 吹口 吹奏 吹微 吹牛 吹笛
吹微风

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

吹微风

[chui1 wei1 feng1]
稬
الوېښ;ايرې;باد;بلغار;پرخاش;جدال;جدل;جګاړ;جنګ;سهارنی باد;شتا;شخړه;شمال;شیرم;لچرتوب;لچري;مجادله;نسيم;وږم;وږمه;روح پرور;نرم