Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
以下 以前 以及 以后 以往 以杓 以蹄 以零
以下 以前 以及 以后 以往 以杓 以蹄 以零

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

以前

[yi3 qian2]
玡
آله;پخوا;په ړومبنى وخت كى;په لر غونى وخت كى;سابق;مخکې;نورکله;سابقاً;مقدماً;لرغون;تېره;پېش