Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

[gao3]

الګه;بونجی;بې شيدو;بې عاطفې;بې ګټى;بې مزې;بې نمه;بېروحه;پشولمی;پيزی;تږى;جنجړ;جنګړ;خام;زمول;ژنګ;ساړ;شاړ;شيته;کانکړ;کرغه;کږوبی;کوبړ;کومڼ;کياځه;لاپېزی;وچ;خشک;سپرخی;څمغېلي څمغېلي;ګاټي;قاق;بکوا;شنډ