Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
乱切 乱刺 乱割 乱动 乱子 乱忙 乱的 乱糟 乱纷 乱说 乱跳 乱闹
乱切 乱刺 乱割 乱动 乱子 乱忙 乱的 乱糟 乱纷 乱说 乱跳 乱闹

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

乱子

[luan4 zi5]
睹
الغاوتلغاو;اله ګوله;انسانيت;بې قراري;پرېشاني;پلټندی;پېشقاب;تاو تريخوالی;تپا;تخمر;تخمير;ترتابي;تړتک;تلاتوب;تلولى;څړکه;څوږ;خرخښه;خړپړتيا;خميره توب;دغدغه;شور;لا لهاندى;ناارامى;ناكر ارى;تشويش;باک;ترهورتيا;زور;تپاک;اړودوړ;بلوا;نارامي;ناكراري