Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
驱动 驱逐
驱动 驱动器

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

驱动器

[qu1 dong4 qi4]
臱笆竟
الاکول;اېلغار;ايستل;باولل;بريد;بوول;بېول;پرېدل;پسى اخيستل;په ګاړۍ كى بېول;په مخ بېول;په مخ بېول خو ځول;پورې وهل;تاړاک;ترپلود ل;ترړې وهل;تعرض;تهاجم;ټېل وهل;ټېله ورکول;چال چلند;چپاو;چلند;چلول;چېوهل;چیخول;ځغستل;ځغلول;ځغلېدل;حمله;څوټ;خچل;دانګل;دروستل;دنګېدل;ديناميسم;ډيناميزم;راښکل;رويه;زغاستل;زور وهل;ساڅنډلک;سلوک;شړل;فرمايش ورکول;قومانده ور کول;كارته ډير زيا ت تشو يقول;ګسه;کرتب;کردار;لټول;مټېر;مجبور ول;هی کول;ډولول;تېځل;پنډون;بوسکارل;هى;کټول;پرول;تپول;څړ;رټل;کنترولېدل;تېزوالى;مزل;سخت بريد كول;انګېزه;پسې اخيستل;حركت;غورځنګ;كارته هڅول;منظمه اوډله ييزه هڅه