Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
意义 意外 意指 意欲 意见 意象
意外性

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

意外性

[yi4 wai4 xing4]
種┦
الاستي;بې خبره;بې واره;په بېړه;سمدلاسه;سوړن;غیر منتظره;غيرمترقبه;غيرمنتظره;ناببره;ناڅاپي;وار دواره;ناګاهانه;بې اجله;ګوری موری;مفاجاتي;آني;غيرمنتظر;ناڅاپه;غيرمترقب