Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

[liao2]

اکسير;التيام;بدګوماني;پاره;تريوول;تريوونه;چاره;چلم څکول;څکول;خوړیت;دارو درمل کول;درمان;درمل;دروحانى چارو په غاړه اخيستل;دكليسا ملا روغتيا;دناروغه زېرمه دروغېدو عمل;دوا;دوايي;دودول;رغول;رغون;رغېدل;رو حى روغتيا;روغېدل;روغېده;سازېدل;سرب;ښه کول;سوب;شفا;شفا موندل;شفا ورکول;علاج;علاج كول;علاج کول;علاجول;ګوپ;مالګنول;مالګه پرې وهنه;مالګينول;مداوا;معالجه;هوبله;چاره سازي