Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
失业 失事 失传 失修 失利 失去 失和 失守 失宜 失态 失掉 失敬 失明 失望 失火 失真 失眠 失策 失纵 失职 失落 失语 失误 失调 失重
失望的

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

失望的

[shi1 wang4 de5]
ア辨
اکړ;بې هيلې;زړه ماتی;سپياز;کراږ نده;کراغند;مايوس;نا اميد;نا اميده;نامراد;ناهیلی;ناوسه;نهيل;نيمخوا;نيمګړی نيمه خوا;نيمه خوا;يې هيلې;ناامېد;ميښ ميښ