Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
摘引 摘由 摘除
摘引 摘由 摘除

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

摘引

[zhai1 yin3]
篕ま
اقتباس;اقتباس كول;اقتباسول;بيان نامه;تاويل;تبصره;تفسير;را اخيستل;را نقلول;روايت کول;شيطاني کول;ګوته ور ته نيول;ګوته;(ور په);کول;نرخ ټاكل;يادول;رااخيستل;رانقلول