Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
媚词
媚词

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

[mei4]

افسون ګر;اوده ګر;اوده لرونکی;جاذب;جذاب;جذبوونکی;خماري;دلفرېب;دم ګر;رعنا;زړه راښکونکی;زړه کښونکی;زړه وړونکی;لطيف;نظر وړونکی;کوډګډ;اسري;دل ربا;ښايستوکی;دل جوی;ظريف