Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
富于 富人 富幽 富情 富於 富有 富机 富矿 富裕 富豪 富足 富饶
富有 富有弹 富有意 富有成 富有经

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

富有意义的

[fu4 you3 yi4 yi4 de5]
碔Τ種竡
افادوي;اور ژبی;جرار;خبرلوڅی;خوږ ژبی;خوش بيان;خوله ور;ژبور;شيوا;له معناډك;معنی داره;مغزن;مفيد;معنی خېز