Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
翼展 翼片 翼部 翼长 翼面
翼展 翼片 翼部 翼长 翼面

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

翼片

[yi4 pian4]
羖
اغوستل;پلنه لرګينه تخته چې په هغه كښې څېره كښل شوى وي;تزک;څلور كنجۍ تخته;دمنصفه هيئت دنومونو لست;دوره يا دېوال هغه برخه چې په چوكاټ كښې ننوتلى وي;ګردمېز;کومېټه;لوحه;منځنۍ تخته;پټه;پټ;پله;پلاوى;دمُنصفه پلاوي دغړيوليست;هياْت