Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
浮华 浮夸 浮桥 浮箱 浮萍 浮著
浮华 浮夸 浮桥 浮箱 浮萍 浮著

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

浮夸

[fu2 kua1]
疊肛
اغراق كول;پنډول;پنډېدل;ټنډېدل;چاغول;چاغېدل;څربېدل;څوربېدل;خرټېدل;خمټېدل;شلنډېدل;غټول;غټېدل;غوټول;غوښه نیول;له پرتې وتل;لويول;مبالغه كول;مبالغه;پشي;اِغراق كول;مُبالغه كول