Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
交互 交出 交办 交叉 交叠 交响 交售 交媾 交存 交往 交情 交战 交换 交易 交替 交涉 交火 交纳 交谈 交货 交错
交互 交出 交办 交叉 交叠 交响 交售 交媾 交存 交往 交情 交战 交换 交易 交替 交涉 交火 交纳 交谈 交货 交错

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

交售

[jiao1 shou4]
ユ扳
اغفالول;پرولل;پلورل;پلورل کېدل;تېرايستل;تېريستل;ټغل;حاضرېدل;خرڅول;خرڅېدل;خطا ايستل;داخيستونكى پيړاكول;دروهل;دورهېيل;راكړه وركړه كول;ربلول;ښوهول;قبلول;قبولول;معامله كول;رواجول;ويلول;قباله