Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
认出 认真 认知 认领
认出 认真 认知 认领

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

认出

[ren4 chu1]
粄
اعتراف;په رسميت پيژندنه;پېژندنه;پيژندنه;حق شناسي;دګلي;شکر;مننه;رواداري;تشخيص;قبلېده;شناخت;تسليم;ديوۀ هيواددياغي ډلوسياسي