Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
紧凑 紧切 紧张 紧急 紧抱 紧握
紧急事 紧急地

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

紧急事件

[jin3 ji2 shi4 jian4]
候ㄆン
اضطر ارى حالت;اضطراري;سملاسي;لازموالی;يړنۍ پېښه يا حال داسى پېښه چه سمد لاسه مخنيوى غواړى;ګړندی;بيړنى حالت;فوق العاده حالت