Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
第一 第七 第三 第九 第二 第五 第八 第六 第十 第四 第把
第一 第一个 第一千 第一次 第一流 第一百 第一的

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

第一流的

[di4 yi1 liu2 de5]
材瑈
اصلى ميارى اثر;دپخوانۍ روم او يو نان كلتور ته منسوب;دوديز;روايتي;عنعنوي;كلاسيك;کلاسيک;لرغاونى;لومړى درجه;متعارف;نامتو ليكوال يا كتاب