Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
泛光 泛滥
泛光 泛滥

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

泛光

  1. [fan4 guang1]
    獂
    اشراق;پراژيکتور;پروجکتور;تنوير;رڼاکونه;رڼايي;روښانتيا;روښانول;روښانونګ;روښانونه;روښاني;روڼل;زرل
  2. [fan4 guang1]
    獂
    اشراق;پراژيکتور;پروجکتور;تنوير;رڼاکونه;رڼايي;روښانتيا;روښانول;روښانونګ;روښانونه;روښاني;روڼل;زرل