Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
晓得
晓得

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

晓得

[xiao3 de5]
惧眔
اشنا كول;اګاه کېدل;پوهنه;پوهه;پوهول;پوهېدل;پوهيدل;پېژندل;پيژندل;پيېدل;تپوس کول;حال معلومول;ځان خبرول;حکمت;خبر اخستل;دانايي;دانش;علم;غوږېدل;ګيان;کمال;مهارت درلودل;آګاه;وقوف