Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
为了 为伍 为数 为时 为期 为甚 为配 为首


Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

为 ... 增光

 ... 糤
اشتهار;اوازه;باړه وال;برم;بړبس;بلم;بند;بها;بول;بيه;پدل;پېژند ګلوي;تامينول;تنشا;جامباړه;جګول;جلال;رنګه;سپين سترګتوب;سربلندي;سرغړوونکی;سرفرازي;سرلوړتوب;سرلوړتيا;سرلويي;سوکاله;شاته ستنېدل;شهرت;عزت;عيب لرونکی;ګوشمالي;کالوني;مباهات;نام;نوم;معلوم والی;مشهوريت;نام وري;سرلوړي;بشنج;نوم وري;ډنډوره;ډچکه;ګرانښت