Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
贴上 贴海 贴现 贴胶 贴花 贴边 贴金
贴海报

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

贴海报

[tie1 hai3 bao4]
禟厨
اشتهار پاڼه;اشتهار ځړول;اشتهارلګول;اعلا نول;اعلان;اعلان ليك;پړچتۍ;تغونه;جوسه;څرګندول;لوحه;اعلان ځړول_لګول;شِعار