Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
皱眉 皱纹 皱起
皱眉 皱纹 皱起

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

皱起

[zhou4 qi3]
終癬
( دستكول );اميانۍ;امياني;بټوه;بورس;په بټوه كښې اچول;په كڅوړه كې اچول;تېلۍ;تېلی;خورځۍ;دستکول;كڅوړه;ګونکټی;کڅوړه;همياني;توبره;ميانۍ;بوجۍ;بکس;تونګی;پېشۍ;ګوډانه;پټوه;شليته;بودجه;پيسې;خزانه;زېرمه